Både och istället för antingen eller - en podd om integrativ medicin och hälsa
Psykoterapeut Lisa Koser – Om systemisk familjeterapi ur ett visionärt samhällsperspektiv

Psykoterapeut Lisa Koser – Om systemisk familjeterapi ur ett visionärt samhällsperspektiv

October 17, 2021

Lisa Koser är socionom, legitimerad psykoterapeut med systemiskt inriktning, handledare och lärare i psykoterapi. Lisa jobbar idag på Bromma familjebehandlarteam och på mottagningen för Unga vuxna.

Förutom detta så handleder hon, undervisar, driver en privat psykoterapimottagning och är ordförande för Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm (Ffst) 

I dagens avsnitt så utvecklar sig ett systemiskt samtal där kärna är sprunget ur ett systemiskt perspektiv och främst diskuteras familjeterapin som redan på 1950-talet visade på sin bäring, men som idag inte alls har den framträdande position som det borde, utan har fått ge vika för NPM framfart inom svensk Hälso- och sjukvård. Idag grundar sig utredning och behandling för barn och ungdomar främst ur ett biologiskt perspektiv, men det har funnits en tid då familjen och symtombärarens sammanhang också lyftes i behandlingen.

I dagsläget är det ofta en klassfråga vem som får tillgång till familjebehandling då de flesta psykoterapeuter med systemisk och familjeorientering finns på privata mottagningar. Detta är kalla fakta i kölvattnet av NPM.

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!

♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Dr. Gunilla Saupe - En Integrativ läkare med fokus på Sköldkörteln

Dr. Gunilla Saupe - En Integrativ läkare med fokus på Sköldkörteln

September 30, 2021

Dr. Gunilla Saupe är en svensk legitimerad läkare utbildad i Tyskland, men verksam i Sverige. Gunilla är således dubbel legitimerad på så vis att hon har legitimation både i Sverige liksom i Tyskland. 1996 kom hon tillbaka till Sverige, och har verkat här sedan dess. Gunilla har inom sin Tyska läkarutbildning fördjupat sig inom gynekologi, psykiatri och pediatrik. I Sverige har hon gjort sig känd för sin stora kunskap och sina framgångsrika behandlingar för sköldkörtelrubbningar. De patienter som till slut kommer till Gunilla är dem med oftast en mer komplex problematik, där det integrativa synsättet många gånger är fullständigt nödvändigt för att hitta en framgångsrik behandling för den enskilde patienten.

Följ med oss i ett finstämt samtal med en ytterst finstämd läkare!

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!

♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Anders Olsson - Hur Medveten Andning kan förändra ditt liv

Anders Olsson - Hur Medveten Andning kan förändra ditt liv

September 20, 2021

Anders Olsson är grundare av Medveten Andning och har skrivit boken med samma namn. Anders har utbildat tusentals andningsinstruktörer över hela världen och bland annat deltagit i en banbrytande andnings studie på Stanford i USA där de blockade för nästan i 10 dagar för att undersöka hur hälsan hos deltagarna påverkades.

Anders kom i kontakt med förståelsen för hur medveten andning kan förändra livet utifrån att han översatte en bok om andning samtidigt som hans egen hjärna gick på högvarv. Anders bestämde sig för att prova det boken beskrev om hur man kan påverka sin andning, och efter att fått en egen upplevelse av ett lugn han inte tidigare upplevt bestämde han sig för att bli världens främste expert inom andning.

I år har han blivit inbjuden till Chicago att framföra ett TED-talk om andning.

Hör om allt detta och lite till i samtalet mellan Anders och FIMHs ordförande Leena K Nygren.

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!

♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Psykolog Kristofer Wikstad - Funktionsnedsättning och Psykologiskt Trauma

Psykolog Kristofer Wikstad - Funktionsnedsättning och Psykologiskt Trauma

September 6, 2021

Kristofer Wikstad är psykolog, psykoterapeut, handledare och vad man kallar en expert inom kris- och psykologiskt trauma.

I detta samtal mellan Kristofer och FIMHS ordförande Leena K Nygren gör de en djupdykning i traumabehandlingens möjligheter i allmänhet och traumabehandling för funktionsnedsatta i synnerhet.

Kristofer har flera förslag på frågan om varför man inte behandlar trauma idag både generellt och specifikt för barn och unga med funktionsnedsättning av olika slag.

 

Vi får även en bild av de resultat som Kristofer sett hos individen efter en lyckad traumabehandling och vad detta skulle kunna generera på samhällsnivå både socialt och ekonomiskt.

 

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!

♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Docent Ralf Sundberg - Läkarföreningen för Integrativ medicin och Metabol hälsa

Docent Ralf Sundberg - Läkarföreningen för Integrativ medicin och Metabol hälsa

August 23, 2021

Ralf Sundberg är läkare, docent i transplantationskirurgi, författare och föreläsare. Han var dessutom ordförande för Läkarföreningen för Integrativ Medicin mellan 2012-2019, och tillsammans med ordförande för Föreningen för Integrativ medicin, Leena K Nygren, initiativtagare till att föreningarna gick samman 2019. Idag är Ralf ordförande för Riksföreningen för Metabol Hälsa.

I detta avsnitt berättar Ralf frikostigt om sin bakgrund som forskare men även om sin personliga hälsoresa och hur de båda vägarna korsars i forskarens nyfikenhet.

Ralf berättar hur hans bakgrund som transplantationskirurg bidrog till förståelsen för att det egentligen är socker och inte fett som ligger bakom den stora ökningen av övervikt, diabetes typ 2 och andra metabola sjukdomstillstånd i världen och hur detta i sin tur hänger ihop med samhällens utveckling, historiska skeenden och framför allt vilka stora ekonomiska intressen som ligger bakom utvecklingen.

Utifrån kunskapen och förståelsen för sockrets inverkan på vår samhälleliga ohälsa, så blev Ralf dessutom en del i den s LCHF-rörelsen i Sverige som haft en stor inverkan på det offentliga samtalet om hälsa. 

Så skulle det trots allt vara så att du fortfarande går omkring och känner en rädsla för ett förhöjt kolesterol? Då är det Ralf Sundberg som är Sveriges stora mythbuster vad gäller detta.

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!
♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Martin Fransson - Mjuk Kiropraktik

Martin Fransson - Mjuk Kiropraktik

August 9, 2021

Martin Fransson är legitimerad kiropraktor och kommunikolog och har ett sant helhetsperspektiv på människan. Martin är utbildad i något han kallar för ”mjuka” kiropraktiska metoder såsom Sacro occipital teqchnique (SOT), Network spinal analysis (NSA) och Bio Geometric Integration (BGI).

I samtalet med FIMHs ordförande Leena K Nygren berättar Martin om hur hans intresse för hälsa startade, hur det blev att han valde kiropraktor yrket. Hans förståelse för helheten, och hans tankar om hur ett strikt naturvetenskapligt synsätt riskerar att fortsätta orsaka ett reduktionistiskt synsätt på hälso- och sjukvård. Martin beskriver vad han ser för trender och tror att framtidens synsätt på hälso- och sjukvård innehåller en mer systemiskt förståelse, framför allt för det mer komplexa.

Martin beskriver att han i sin praktik verkar främst ur sin kiropraktiska kunskap och att denna är grundpelaren för hans förståelse för människan. Martin har genom livet fortsatt att utbilda sig, och utbildningen till kommunikolog beskriver Martin som särskilt givande, för det var först då som alla utbildningar och samlad kunskap föll på plats i ett större sammanhang.  

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig och prenumerera gärna på vår podd!

♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Beatrice Wicklund - 20 års erfarenhet av funktionsmedicin

Beatrice Wicklund - 20 års erfarenhet av funktionsmedicin

July 26, 2021

Beatrice Wicklund är utbildad inom nutrition och Funktionsmedicin och var en av de första som började arbeta med Funktionsmedicin i Sverige för nu över 20 år sedan.

Ett personligt samtal där Beatrice frikostigt berättar om sin egen väg in i förståelse för näringens betydelse för både psyke som soma, och hur hon idag arbetar med patienter för att bistå deras läkeprocess.  

I avsnittet berättar även SFIMHs ordförande Leena K Nygren om egen ohälsa som genom kontakt med Beatrice och den livsstilsförändring som då startade blev en av ingångarna i vad som kom att bli hennes engagemang för Integrativ medicin och hälsa.

Beatrice är en mycket erfaren behandlare som i detta avsnitt också berättar hur en funktionsmedicinsk terapeut arbetar, hur trenden Funktionsmedicin startade i Sverige och den positiva utveckling hon sett under sina hittills 25 verksamma år som näringsterapeut.

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig och prenumerera gärna på vår podd!

♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 

Docent Rune Eliasson - Läkarföreningen för Integrativ Medicin

Docent Rune Eliasson - Läkarföreningen för Integrativ Medicin

July 12, 2021

Idag publicerar vi ett avsnitt som spelades in i slutet av 2019 med docent Rune Eliasson.

Rune Eliasson var en av de finaste, klokaste, varmaste och mest engagerade läkare vi haft inom föreningen. Han var ordförande för LIM (Läkarföreningen för Integrativ Medicin) under 4 år, där han gjorde ett oförglömligt avtryck i föreningen, bland annat genom att bestämt och metodiskt höja den vetenskapliga stringensen för föreningens arbete.

Rune Eliasson gjorde en lång karriär som forskare och läkare inom fysiologi och endokrinologi både i Sverige och internationellt. Han var också mångårig medlem i LIM, där han sen verkade som ordförande mellan 2012-2015. Efter sitt ordförandeskap så fortsatte han med samma entusiasm inom föreningen men då inom ramen som läkarföreningens kassör, och såklart fortsatt involverad i alla övriga aktiviteter. Rune var kvar i styrelsen för föreningen fram till sammanslagningen med FIM (Föreningen för Integrativ Medicin), och i samband med denna sammanslagning blev han utsedd till hedersmedlem i den nya föreningen SFIMH (Svensk förening för Integrativ Medicin och Hälsa).

Ett särskilt engagemang lade han på att hjälpa ett flertal läkare som felaktigt anklagats från Socialstyrelsen eller IVO för att de använt av myndigheten icke accepterade metoder. Nästan alla dessa fall ledde till juridisk upprättelse för de anklagade.

Rune Eliasson avled den 31 januari 2020.

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.

Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig och prenumerera gärna på vår podd!

♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

 

Karin Björkegren Jones - Om att läka Integrativt

Karin Björkegren Jones - Om att läka Integrativt

June 28, 2021

Karin Björkegren Jones är journalist, författare, yogalärare samt har en unik kompetens och erfarenhet av att ha läkt från sin bröstcancer genom eget val av integrativ medicin och hälsa.

FIMS ordförande Leena Nygren möter Karin i ett upplyftande och modigt samtal om livet ljuspunkter och svårigheter genom olika livsfaser, sjukdom och hälsa och där även ”pussypower” och knipövningar har sin plats för läkning.

Karin har en patients perspektiv på Integrativ medicin och behandlingar både rehabiliterande som förebyggande. I dagens avsnitt beskriver hon hur hon lever och lär och hur det naturligt blivit så att hon efter att ha erövrat en integrativ förståelse för olika sjukdomstillstånd, och efter att hon återtagit sin hälsa, fortsatt att sprida kunskap om detta genom bland annat sina böcker.

Som en så kallad spetspatient har hon en unik insiktsfull och visionär blick på hur brister i vården skulle kunna utvecklas för att både ge bredare vårdmöjligheter och utvidgad kunskap.

Samtalet blev både djupt som brett och Karin berättar bland annat hur det var att komma som patient till Vidarkliniken efter en genomgången cancerbehandling och hur miljö och omvårdnad blev ett avgörande steg i hennes cancerrehabilitering.

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!
♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Maria Bonnici - En Integrativ medicinsk Sjuksköterska

Maria Bonnici - En Integrativ medicinsk Sjuksköterska

June 14, 2021

Maria Bonnici är legitimerad sjuksköterska, massageterapeut, yogalärare, personlig tränare, kommunikolog, ayuryvedisk terapeut och studerar just nu dessutom funktionsmedicin.

I samtal mellan SFIMH s ordförande Leena K Nygren, berättar Maria Bonnici om hur hennes väg till ett integrativt synsätt på hälso-och sjukvård sett ut. Maria önskade sig tidigt i livet att få arbeta holistiskt på ett hälsohem och hon startade denna bana genom att först bli personlig tränare.

Maria arbetade några år som personlig tränare för att sen utbilda sig till sjuksköterska och tillhörde en av de första klasser som blev akademiker.

Efter att bli legitimerad sjuksköterska har Maria arbetat många år inom traditionell sjukvård såsom exempelvis SAH (sjukvårdsansluten hemsjukvård), Vårdcentraler, akutvård, till konsultsjuksköterska i bemanningsföretag för att idag arbeta på HerCare med kvinnohälsa.

Maria är utöver allt detta dessutom yogalärare och har gemensamt med en kollega drivit en yogastudio på Värmdö.

Maria berättar om sitt ständiga driv av nyfikenhet till att lära mer om hälsa och sjukvård, och hur hon fortfarande i horisonten ser det där hälsohemmet där hon kommer få arbeta på det sätt som på alla plan ger mening för den som både utövar, ger och får vård.

Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!
♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

Podbean App

Play this podcast on Podbean App